Contact us

Contact us for further information.

Office locations

Hong Kong Headquarters

Unit 03,9/F,AXA Center, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong
Phone: +852-2877-3663 Fax: +852-2877-3132

Tokyo Branch

Uchida Yoko Shinkawa No.2 Bldg.3F 2-3-9 Shinkawa, Chuo-ku, Tokyo 104-0033
Main Number/Sales Department1 Phone: +81-3-3555-4781
Sales Department 2 Phone: +81-3-3555-4782
Administration Department Phone: +81-3-3555-4783 Fax: +81-3-3555-6423/6424